Zitate und Weisheiten für Führungskräfte

Erkan Güneyoglu Önder Demir
Zitate und Weisheiten für Führungskräfte
Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort, jede Handlung alles ist Energie und Schwingung. Jede Energie sucht sich ihre Resonanz und geht im Kosmos niemals verloren.
€9,99 Softcover

Montag, 8. Dezember 2014

İlluminati`nin Hedefleri nelerdir?
Dr. John Coleman, "Conspirator’s Hierarchy" isimli kitabında İlluminati’nin hedeflerini söyle sıralıyor:

1- Tek bir din ve onların kontrolü altında olan tek bir para sistemi ile bir dünya hükümetinin kurulması.

2- İnsanların tüm ulusal kimlik ve ulusal gururunun mutlak şekilde imhası. (Çünkü ancak böyle bir uluslar üstü dünya hükümeti toplumlara kabul ettirilebilir.)

3- Bütün yeryüzündeki dinlerin gözden düşürülmesi ve imhası. (Sadece onların dini Satanizm hariç.)

4- Dış uyaranlarla zihin teknikleri, 25. kareler, subliminal mesajlar ile kontrol edilebilen ve bu sinyallere, mesajlara cevap veren insan robotların yaratılması.

5- Bilgisayarın ve hizmet sektörünün dışında sanayileşmenin sonu. (Amaç, bir "post-endüstriyel sıfır büyüme toplumu"dur. Kalan sanayiler düşük maliyetli üçüncü dünya ülkelerinde üretilecek.)

6- Uyuşturucu kullanımı ve pornografiyi yasallaştırarak toplumlara yaygın olarak kabul ettirmek ve sonunda gayet normal kabul edilir bir "yaşam biçimi" yapmak.

7- Büyük şehirlerden kente göçü zorlamak ve Kamboçya’daki gibi Pol Pot çizgisinde faaliyetler.

8- İlluminati hedeflerini hizmet verenlerin dışında tüm bilimsel gelişmelerin bastırılması.

9- 2050 yılına kadar üç milyar insanın erken ölümüne neden olacak bir taraftan "lokalize savaşlar" diğer taraftan "açlık ve hastalık".

10- İnsanların moralini zayıflatarak ve kitlesel işsizlik ile işçi sınıfını demoralize ederek böylece ilaç ya da alkol bağımlılığına sürüklemek, gençlerde uyuşturucu kullanımının ve agresif müziğin teşvik edilmesi, aynı zamanda aile biriminin zayıflaması ve dağılmasına yol açar.

11- Birbiri ardına gelen ekonomik krizlerle ve savaşlar ile insanları bunaltmak ve hayata karşı duyarsız ve kayıtsız bir hale getirmek, ABD’de olduğu gibi FEMA - Federal Acil Durum Yönetim Ajansları ile toplumları kriz döneminde yönetmek.

12- Yeni kültleri tanıtmak ve mevcut olanları geliştirmek.

13- Hıristiyan köktendinciliğini teşvik ederek Hıristiyanlara "Tanrı'nın seçilmiş halkı" ile özdeşleşmiş olan Siyonist İsrail devletinin hedeflerini kabul ettirmek.

14- Radikal dini gruplar oluşturarak mezhep yayılmalarını dünyada teşvik etmek.

15- Mevcut tüm dinleri zayıflatmak için küresel dolaşımda "dini muafiyet" gibi fikirleri ortaya koymak.

16- Dünyada büyük siyasi bir kaos üretebilmek için küresel ekonominin çökertilmesi.

17. Tüm dünyadaki mevcut devletlerin iç ve dış uluslararası politikaların kontrolünü devralmak.

18- Aynı anda yerel ve ulusal kurumların BM, Uluslararası Para Fonu, (Basel BIS) Uluslararası Ödemeler Bankası kademeli olarak uluslar üstü kurumlar haline getirmek ve Uluslararası Adalet Divanı’nı aşağılamak ve BM himayesine getirmek.

19- Tüm hükümetlerin içine sızarak yavaş yavaş her milletin egemenliğini çözerek devralmak.

20- Uluslararası bir terörizm oluşturmak ve terör faaliyetleri ile ülkelere gözdağı vermek.

21- Bütün Devletlerde eğitim sistemini kademe, kademe kontrol altına alarak ve gençleri kendi isteklerimiz doğrultusunda yetiştirmek.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen