Zitate und Weisheiten für Führungskräfte

Erkan Güneyoglu Önder Demir
Zitate und Weisheiten für Führungskräfte
Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort, jede Handlung alles ist Energie und Schwingung. Jede Energie sucht sich ihre Resonanz und geht im Kosmos niemals verloren.
€9,99 Softcover

Dienstag, 20. Mai 2014

Liderlere Özel - Önder Demir & Fikret Kılıç


Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)`ın adıyla;

Sonsuz hamd ve şükür var olacak her şeyi ezeli ilmi ile takdir, tertib ve tayin eden bizlere bu güzel kitabı hazırlamayı nasib eden hepimizin gerçek sahibi olan  Allah (celle celalüh) hazretlerine olsun!

Yüce Rabbimiz, evreni en güzel ve en mükemmel biçimde yaratmış, bezemiş, süslemiş ve insanoğlunun emrine vermiştir. Gökler ve yer insan için bezenmiştir. Bitkiler, hayvanlar insanın emrine verilmiştir. Kutsal kitaplar insan için inmiş, peygamberler insanlığa, onların kurtuluşu için gönderilmişlerdir. Kısaca her şey insan için, insan ise Rabbi için, O’nu tanımak, O’na layık kul olmak içindir. 
Dünyamızda paylaştıkça çoğalan tek şey bilgidir, bu kitabın içerisinde bulunan konular her insanın ve her Liderin bilmesi gereken çok önemli gerçek bilgilerden oluşmaktadır. Uzun yıllardan beri yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda kaleme almış ve derlemiş olduğumuz yazıları „Liderlere Özel“ kitabımızda sizlerin begenisine sunuyoruz.


www.amazon.de