Zitate und Weisheiten für Führungskräfte

Erkan Güneyoglu Önder Demir
Zitate und Weisheiten für Führungskräfte
Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort, jede Handlung alles ist Energie und Schwingung. Jede Energie sucht sich ihre Resonanz und geht im Kosmos niemals verloren.
€9,99 Softcover

Samstag, 25. Januar 2014

İlluminati'nin Evrensel Misyonu: Satanizmİlluminati'nin Evrensel Misyonu: Satanizm

Satanizm, ateizm ve materyalizm temelli bir inanıştır. Felsefi yönden: bireycilik, egoizm, kısasa kısas ve belirli sınırlar dahilinde hazcılığı savunmaktadır. Günümüzde insanlığı bekleyen en büyük tehlike aslında dünyada insanların ve devletlerin halen daha farkına bile varamadıkları Satanizmdir.
1 Mayıs 1776 yılında Adam Weishaupt tarafından kurulan İlluminati örgütü esasen Satanist bir sistemi dünyada yaymayı amaçlayan bir örgüttür. Bu nedenle Satanizme hizmet etmeyen dünyadaki bütün imparatorluklar ve devletler sırasıyla dünya savaşı çıkartılarak ortadan kaldırılmıştır.

İlluminati, kelime olarak "Aydınlanmışlar" anlamını taşımaktadır. İlluminati'nin üyeleri dünyanın Lüsifer, yani New York'ta bulunan insanlara özgürlük anıtı diye yutturulan aslında bir elinde ışık taşıyan Lüsifer Şeytanını temsil eden Şeytana ait olduğuna inanıyorlar ateşin kendilerini yakmayacağına dair Şeytan bunları kandırmış durumda bunlarda duygu yok hepsi Reptilleşmişler ve kandan besleniyorlar bunlar öyle zannediyorlar ki ateşten yaratılan Şeytan Cehennem ateşinde yanmayacak ve bunlar dünyada ne kadar kötülük yaparlarsa o Kadar Şeytanın yanında derece olarak yükseleceklerine inanmaktadırlar.
İlluminati olarak bilinen gerçekte Satanizmi dünyaya yaymayı kendisine hedef seçmiş olan bu topluluğun ideolojisine de İlluminizm (Aydınlanmışlar) adı verildi. Kurulduktan on yıl sonra bu topluluk tam iki bin üyeye ulaştı ve günümüzde meydana gelen siyasi, ekonomi ve savaş gelişmelerinin bu örgütün varlığı ve kontrolü sebebiyle oluştuğuna inanılmaktadır.

İlluminati Satanist Örgütünün Kontrolünde Olan Dünya'nın Dev Şirketleri, Sinema sektörü, Müzik piyasası Dev Haber kuruluşları Yazılı ve Görsel Basın, Sosyal Medya aslında hepsi logolarında veya şirket isimlerinde Barcod'larda 666 (Şeytan'ı temsil ettiğine inandıkları sayı) 666 sayısına denk gelen (F, O, X) harfleri veya işaretleri kullanmaktadırlar ve hepside tek bir hedefe hizmet etmektedir oda insanların dinden, duygu ve histen arındırılarak birer reptilleşmiş sadece hayvan gibi yiyip içen ve eğlence ile zevk düşkünü olan ve Allah'a isyan eden yığınlara dönüştürülmesidir.Bu nedenle günümüzde dünyanın birçok yerinde Eşcinsel evlilikler bile normal olarak insanlara gösterilmektedir ve bu evlilikler Devlet kanunları dahilinde artık yapılmaktadır ve eşcinsellerin normal bir evli çift gibi evlatlık çocuk edinmeleri bile sağlanmaktadır.

Daha bunlar gibi pek çok mecrada faaliyet gösteren bu Satanist topluluğun yöntemi ise zihin kontrolüdür. Zihin Kontrolü ve Hipnoz, günümüzde 25. kare yöntemi ve Futbol ile yapılmaktadır. Özellikle son zamanlarda sıkça tartışılan 25. kare yöntemi ile televizyonlardan insanlar bilinçaltı mesajlara maruz kalmaktadırlar.

Böl parçala ve yut taktiği kullanılarak aslında içi boş bir oyun olan Futbolu dev statlar (mabetler) yapmak şartı ile bir din haline getirerek renk ve sembollerle insanları onlara bağlayarak dinlerinden uzaklaştırmak ve hipnoz etmek.

Satanistlerin amacı dünyayı kendi kurallarına göre Satanist bir sistem, Bireycilik ve Egoizm ile yönetebilmektir. Satanist düzenin istediği marka kıyafetler giyeceksin, Satanist düzenin istediği besinleri ve içecekleri tüketeceksin, Satanist düzenin kurallarına uygun şekilde yaşayacaksın ve Satanist düzenin belirlemis olduğu ve kabul buyurduğu dini yaşayacaksın. Satanist düzenin bütün dinleri yok etmeye çalışan bir topluluk olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Satanist düzen önce sizi Bireyselleştirir sonra Bencilleştirir daha sonra yapayalnız bırakır ve sizi kurmuş olduğu Materyalist düzen ile maddi ve manevi olarak soyar ve tüketir sizi kendi düzenine sevgiden ve saygıdan mahrum bırakarak sadık bir köle yapar. 
Satanist düzenin asıl anlamı (Ordo Ab Chao) Kaostan Doğan Düzen'dir. Hedefe ulaşmak için bir kaos ortamı oluştururlar ve bu kaosu kendi lehlerine sonuçlandırmak için herşeyi yaparlar.

“Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır. O, size yalnızca, kötülüğü, çirkin-hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.” (Bakara Suresi, 168-169) 

Selam ve Dua ile

Önder Demir

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen