Zitate und Weisheiten für Führungskräfte

Erkan Güneyoglu Önder Demir
Zitate und Weisheiten für Führungskräfte
Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort, jede Handlung alles ist Energie und Schwingung. Jede Energie sucht sich ihre Resonanz und geht im Kosmos niemals verloren.
€9,99 Softcover

Montag, 17. Juni 2013

Ne ekersen onu biçersin!



Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün. Dünyada kötülük yapan kötülük, iyilik yapan da iyilik görür. Seven elbette sevilir, kin besleyene elbette birileride kin besler.
Bazen işlerimizin istediğimiz gibi yürümediğini görür, umduğumuz sonucu alamadığımıza üzülürüz. Bunun gerçek nedenlerini aramadan karamsarlığa kapılırız. Oysa atılan ilk adımlar, sonuçlara ulaşma bakımından çok önemlidir. Bu yüzden ilk adımımızı atarken çok dikkatli olmalıyız. Herkes dünyada yaptığının karşılığını mutlaka bulur.

Kötüler cezalarını dünyada  ve ahirette çeker, iyiler ise dünyada ve ahirette türlü şekillerde ödüllendirilir. Kötü niyetle atmış olduğumuz adımlar elbette gün gelecek bizi üzecektir fakat iyi niyetle attığımız her adım, yaptığımız her iş, er geç yüzümüzü güldürecektir. Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına, eden bulur, herkes ne ederse kendine eder aslında bu sözler kısaca evrendeki kozmik düzeni bizlere anlatmaktadır.

Esas olarak İnsanlar veya Ülkeler dünyada yaymış oldukları pozitif veya negatif enerjiler tarafından kuşatılmışlardır.
Bu gerçekleri anlamak veyahut algılamak için yüce Allah(c.c.) Evrende kurmuş olduğu düzeni anlamak gerekmektedir.
İnsanlar ve devletler maalesef bu gerçekleri görmedikleri ve bilmedikleri için çoğu zaman hüsrana uğramaktadırlar.

Hiçkimse komşusunun veya iş arkadaşının kuyusunu kazarken aslında kendi kuyusunu kazdığını unutmamalıdır çünkü Evrende bir Allah vardır ve herkes istesede istemesede o bir olan Allah‘a bağlıdır. Yani aslında hepimiz bir olan Allah’ın kullarıyız ve hepimiz şu dünya hayatında bir imtihan dolayısı ile bulunmaktayız.

Bu gerçekleri bilenler bu gerçeklere göre hareket etmelidirler çünkü  yüce Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:
“Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların (yâni insanların) çoğu (gafletlerinden dolayı) bilmiyorlar.” (ed-Duhân, 38-39)

Selam ve dua ile

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen