Zitate und Weisheiten für Führungskräfte

Erkan Güneyoglu Önder Demir
Zitate und Weisheiten für Führungskräfte
Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort, jede Handlung alles ist Energie und Schwingung. Jede Energie sucht sich ihre Resonanz und geht im Kosmos niemals verloren.
€9,99 Softcover

Freitag, 25. Januar 2013

İyiki varsın Kuran-ı Kerimİyi ki Varsın Kurân-ı Kerîm

Sen yüceler yücesi, Rahman ve Rahîm olan; bizlerin sahibi, bizlerin ilâhı, bizlere can veren, bizleri herkesten çok seven Rabbü'l-Alemin'den bundan tam 1400 yıl önce Resûlü ve Kulu Hz. Muhammed (S.A.V.)'a Cebrail (A.S.) tarafından indirilmeye başlandın.
Kapkaranlık Cahiliyye dönemini arkada bırakıp insanları "Esfeli sâfilin"den gök kapılarına kadar çıkaracak olan ve milyarlarca insana dünyada rehberlik edecek olan yüceler yücesi Kurân-ı Kerîm'sin ve Allah'ın öz sözüsün. Sana kurban olsun canlarımız...
Sen olmasaydın; şu dünya diyarında ne olurdu halimiz? Kimimiz puta tapardı, kimimiz ineği Tanrı edinir, kutsal sayardı ve kimimiz Güneş'e ve Ay'a tapardık ve kimimiz, Hz. İsa (a.s)'yı Allah'ın oğlu diye kutsardı kimbilir?
Senin nûrun aydınlattı bu kapkaranlık âlemi ve senin nûrunla yolunu gördü ve tanıdı nefsini milyarlarca Adem.
Sen, gönüllere ve Akıllara hitap edersin ve dosdoğru yolu, bizlere tam 1400 yıldır gösterirsin. Çağlar eskise de; sen, eskimezsin. Çünkü sen, çağların üzerindesin. Sen, âlemler için bir öğütsün. Seni kelime kelime okuyup anlayanlar, hayatı anlarlar ve hayatın anlamını idrâk ederler.
Sen, gönüllerin şifası ve gıdası ve cilasısın. Seninle nice dîl bilmeyenler, dîl öğrendi  Bülbül oldu. Seninle nice insan, Rabbini tanıdı ve O'na inandı.
Sen, bizlere kul olmayı, insan olmayı ve insanca yaşamayı öğrettin ve hâlen öğretiyorsun. Bizlere dün olduğu gibi bugün de dosdoğru yolu gösteriyorsun.
Hak ve hukuk, insanı insan yapacak bütün değerler, sende mevcuttur; zîrâ sen, bütün âlemlere bir rahmetsin.
Hitâbın, bütün kullara ve sen, bütün kulları Yüce Allah'ın Cennet'ine davet ediyorsun. Sen, insanlara gönderilmiş bir nûrsun. Senin nûrun, insanı yüce âlemlere çıkarır ve mest eder
Akıl ve mantık, sana hayrandır; çünkü sen, akıl ve mantık sahibi bütün insanlara bir işaretsin.
Sen, dünya ve âhiret yurdu için bir "Rehber"sin. Senin rehberliğinde insan yolunu şaşırmaz. Zira Şeytan, sana yaklaşamaz.
Senin okunduğun yere melekler iner ve oraya rahmet yayılır. Sen okununca gözler yaşarır ve gönüller huzurla dolar. İnsan hakikati anlar ve Rabbine şükür eder.
Senin değerini bilen, kendi öz değerini bilir. Sana değer verene Yüce Allah, değer verir. Seni okuyup anlayan, büyük sırlara vakıf olur ve sende "huzûr" bulur.
Nice kullar, senin rehberliğinde âhiret yurdunu kazandı ve seninle ebedî saâdete erdi ve niceleri de bundan sonra erecek. Seni bizlere gönderen Yüce Allah'a şükürler olsun, iyi ki varsın canım Kurân-ı Kerîm.

Selam ve duâ ile
Önder Demir

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen