Zitate und Weisheiten für Führungskräfte

Erkan Güneyoglu Önder Demir
Zitate und Weisheiten für Führungskräfte
Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort, jede Handlung alles ist Energie und Schwingung. Jede Energie sucht sich ihre Resonanz und geht im Kosmos niemals verloren.
€9,99 Softcover

Donnerstag, 20. Dezember 2012

Gerçeği Hatırlatmak

Gerçeği Hatırlatmak

Yüce Allah'ımız, Kuran-ı Kerim'de Zariyat Suresi 55. ayetinde diyor ki: «Sen, yine de öğüt ver. Çünkü öğüt, mü'minlere fayda verir.» Yani ne diyor Yüce Yaradan: «Sen, öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak, müminlere fayda verir.» Buradan şunu anlıyoruz ki; her Müslüman olan insanın asıl görevlerinden bir tanesi de, bildiği doğruları, dini bilgileri ve görevleri, diğer mümin kardeşlerine hatırlatmasıdır.

Neden Yüce Allah, müminlere fayda verir diyor? Çünkü müminin kalbi, pozitif enerji ile doludur ve günah perdeleri; yani negatif enerji ile kaplı değildir ve bu yüzdendir ki mümin, doğrulara açıktır ve bir yerde doğru bir söz duyduğunda o söz onu kendisine doğru çeker götürür.

Konuştuğumuz her söz, bir enerji içerir. Bu enerji, ya pozitif veya negatif (iyi enerji veya kötü enerji) şeklindedir ve her söz, bu evrende kaybolmadan göğe doğru yükselir ve Yüce Allah, ne konuştuğumuzu çok iyi bilir.

Her insan, birazcık dikkat ederse, bu enerji şekillerini ayırt edebilir. Doğrular, daima pozitif enerji yüklü olduğundan insan kalbini şüpheye düşürmeden kendisine doğru çekiverir. Zaten dünyamızda iki çeşit enerji vardır. Biri pozitif; yani iyi enerji, diğeri negatif; yani kötü enerjidir. Uzakdoğuluların deyimi ile "Yin ve Yan".

Şimdi yine dönelim Yüce Allah'ımızın bizlerden istediği hatırlatma sözüne. Herkes, şu soruyu kendisine lütfen sorsun; «Acaba etrafımızda bulunan arkadaş, kardeş, kaç kişiye doğruları ve dini vecibeleri hatırlatıyoruz?»

En büyük hatırlatma nedir biliyor musunuz? Yüce Allah'ın bizlerden nefislerimizden almış olduğu sözdür. Ruhlar âlemindeyken Allah'a verdiğimiz sözdür. Kuran-ı Kerîm, Araf suresi, ayet:172; «Hani Rabbin, Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (Elestü bi Rabbiküm.”demişti de) Onlar: "Evet ("bela" Rabbimiz'sin), şahit olduk" demişlerdi. (Bu,) Kıyamet günü: "Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir.»Aslında bu hatırlatma bile çok büyük bir hatırlatmadır her insan için. Bu yüzden, elimizden geldiği kadar çevremizdeki mümin kardeşlerimize bu gibi hatırlatmaları yapabiliriz ve onların da doğruları diğer kardeşlerimize hatırlatmalarında yardımcı olabiliriz. Sonuçta dünyada ve ahirette doğrular ve doğru olanlar, Yüce Allah'ın izni ile kazanacaklardır.

Selam ve dua ile


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen