Zitate und Weisheiten für Führungskräfte

Erkan Güneyoglu Önder Demir
Zitate und Weisheiten für Führungskräfte
Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort, jede Handlung alles ist Energie und Schwingung. Jede Energie sucht sich ihre Resonanz und geht im Kosmos niemals verloren.
€9,99 Softcover

Sonntag, 28. Oktober 2012

HZ. ALİ'NİN(a.s) İLİMDEKİ DEHASI
HZ. ALİ'NİN(a.s) İLİMDEKİ DEHASI

İlmin üstünlüğünü ortaya koyan hususlardan biri de Haricilerle Hz.Ali( a.s) arasında cereyan eden bir olay ve bu olayda Hz. Ali’nin çeşitli yollardan ilmin üstünlüğünü ortaya koymasıdır.

Haricilerden bir taife tek, tek Hz. Ali’nin (a.s ) huzuruna gelerek aynı soruyu sormuşlar. Soru şu idi.’’Ya Ali! İlim mi üstündür, yoksa mal mı? Hz. Ali(a.s)’’İlim daha üstündür’’şeklinde cevap vermiş, delil istemeleri karşısında ilmin üstünlüğünü değişik açılardan 19 ayrı cevapla şu şekilde ortaya koymuştur:

1.   İlim maldan üstündür. Zira ilim seni      korur, hâlbuki sen malı korursun.

2.   İlim harcandıkça artar, mal ise     harcandıkça azalır.

3.   İlim sayesinde düşmanlar dost olur, fakat  mal sahibinin kıskananı ve düşmanı çoktur.

4.   İlim dünyadan uzaklaştırır, ahirete yaklaştırır; mal ise ahiretten uzaklaştırıp dünyaya yaklaştırır.

5.   Ölüm sebebiyle ilim, sahibinin mülkiyetinden çıkmaz, fakat mal çıkar.

6.   İlim sahibine sirayet eden bir nurdur. Mal ise böyle değildir.

7.   İlim Allahın kelamından çıkar, mal ise topraktan çıkar.

8.   İlim peygamberlerin sevgilisidir. Mal ise     nemrut, firavun, Haman ve Karunların sevgilisidir.   

9.   İlim kendine hizmet edilendir. Mal 
      ise hizmet edendir.

  10. İlim ruhun gıdasıdır. Mal ise 
        cesedin gıdasıdır.

 11. Ürkme zamanlarında ilim sana 
       arkadaş olur. Mal ise seni ürkütüverir.

  12. Yolculukta ilim senin arkadaşındır. 
        Mal ise yolculukta senin düşmanındır.

  13. Tek başına ilim tatsız da olsa 
         kurtulmana sebep olur, fakat 
         mal böyle değildir.

  14. İlim peygamberlerin mirasıdır, 
        mal ise eşkıyanın mirasıdır.

  15. Kıyamet gününde ilmin hesabı 
        yoktur, fakat malın helal ise hesabı,
        haram ise azabı vardır.

  16. İlmin sahibi şefaat edecek, malın 
        sahibi ise  şefaat edilecektir.

  17. İlim sahibi asla unutulmaz, mal 
        sahibi unutulur.

  18. İlim kalbi nurlandırır, mal ise 
        karartıp katılaştırır.

  19. İlim sahibi Allaha kulluğu, mal 
        sahibi Allahlığı iddia eder. 
        (Nitekim Firavunda olduğu gibi)

Hz. Ali (a.s) bu şekilde o soru soranlara ayrı ayrı tatminkâr cevaplar verdikten sonra:
Bu konuda bana daha soru sorsaydınız yaşadığım müddet başka başka cevaplar verirdim buyurdu.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen