Zitate und Weisheiten für Führungskräfte

Erkan Güneyoglu Önder Demir
Zitate und Weisheiten für Führungskräfte
Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort, jede Handlung alles ist Energie und Schwingung. Jede Energie sucht sich ihre Resonanz und geht im Kosmos niemals verloren.
€9,99 Softcover

Sonntag, 24. Juni 2012

Avrupa´daki Türkler


Avrupa´daki Türkler


1.İhtiyaçları Nelerdir?


Cevap:

Avrupa´daki ve diğer yurtdışındaki Türklerin genel ihtiyaçları Sadece onların problem ve sorunları ile ilgilenen bir kuruluşun olmamasıdır.

Böyle bir Kuruluş ( Dış Türkler Koordinasyon Merkezi) DTKM ,kanımca derhal kurulabilir.

Başbakanlığa bağlı olarak böyle bir kuruluşu devreye sokabiliriz.Bütün dünya Türkleri´nin yaşamakta oldukları sorun ve Problemler Bu kuruluşa iletilerek yaşamakta oldukları ülke kurum ve kuruluşları ile irtibata geçilerek haledilebilir.Profesyonel bir biçimde Ankara´da Dışişleri Bakanlığı Binasinda böyle Bir (Diş Türkler Koordinasyon Merkezi) DTKM ´yi yapılandırabiliriz.2.Sorunları Nelerdir?


Cevap:

Yurtdışında yaşayan Türklerin sorunları başlıca Eğtim ve Ana dillerinde Yaşamış oldukları ülkelerde eğtim alamadıklarından kaynaklanıyor.

Kendi ana dilini ve Tarihini bilmeyen Türk çoçukları yaşamış oldukları Topluma entegre olmakta zorlanıyorlar.

Bu nedenle derhal kendilerine Ana dilde eğtim hakkı yaşamış oldukları ülkelerde Derhal sağlanmalıdır.

Ayrıca Kanunlar çerçevesinde Türkçe ve diğer yabancı dillerde eğtim veren Üniversiteler Türklerin yaşamış oldukları ülkelerde rahatlıkla kurulabilir.


3. Potansiyel Güçleri ne durumdadır?


Cevap:

Yutdışında yaşayan Türklerin Potansiyel Güçleri 4,8 milyon nüfus ile 27 Avrupa ülkesine dağılmış bulunmaktadır.

Alım güçleri yıllık 70 milyar Avroya dayanmaktadır.

Toplam olarak 120 bin civarında İş adamı Avrupa genelinde 600 bin insanı Doğrudan ve 1.5 milyon insanı dolaylı olarak istihdam etmektedir.

Sadece Almanya´da Türk Şirketleri 30 milyar Avro Ciro yapmaktadır ve 65 bin İş adamı 360 bin insana iş imkanı sunmaktadır.

Yurtdışında yaşayan Türklerin müteşebbis ruhları bulunmuş oldukları ülkeler Tarafindan çok iyi bir şekilde bilinsede yeterli derecede destek bulmamaktadır.

Bugün Avrupa´da Döneri bir Marka haline getiren Türkler sadece Döner ile yılda 10 milyar Avro Ciro yapmaktadırlar.

Bunun yaninda yetenekli Türk gencleri Makina ve Endüstri alanında büyük atılımlar gerçekleştirmektedirler.

4. Maddi ve Manevi aktüel durumları nasıldır?


Cevap:

Avrupa ve diğer yurtdışında bulunan Türklerin

Maddi durumları yaşamış oldukları ülkelerdeki

İnsanların maddi durumları ile karşılaştırıldığı

Zaman yüzde 20 düşük orantıdadır.

Türkler kazanmış oldukları her 100 Avro´nun

15´ini tasarruf etmektedirler.

Türkler arasında işsizlik oranı kimi yerlerde yüzde

25´lere varıyor buda kalifiye meslek dallarında öğrenim görmemelerinden kaynaklanıyor.

Yurtdışındaki Türkler genellikle Hizmet Sektöründe çalışmaktadırlar.

Temizlik,Lokantacılık ve başkalarının yapmak istemediği zor şartlardaki işleri genellikle Türk vatandaşları üstleniyorlar ve üstlenmektedirler.Lokantacılıkta ve Temizlik işlerinde en uçuz fiyatı Türkler uygulamaktadır ve bu nedenle kar marjinali düşük işlerle Türkler yaşam mücadelesi vermektedirler.Manevi olarak büyük bir çoğunluk hem dinine hemde örf ve adetlerine bağlı bulunmaktadırlar.

Bunun yanında Türk gençleri arasında Diskotek kültürü gittikçe hızla artarak büyümektedir.


Avrupa´da yerel halkın yanında en çok Diskotek ve Bar acıp işleten yurtdışında yaşayan Türklerdir.


Şu anda Avrupa genelinde aşağı yukarı 1500 Camii ve Dernek

Ve 1000 adet Türkler tarafından açılan ve isletilen Diskotek bulunmaktadır.5. Lobi faaliyetleri ne durumdadır?


Cevap:

Yurtdışındaki Türklerin Lobi faaliyetleri maalesef istenilen seviyede değildir.

Profesyonel Lobiciliğin ilk adımı UETD (United

European Turkish Democrats) tarafindan atılmıştır.

Yurtdışındaki Türkler arasında Lobicilik yavaş yavaş gelişmektedir.

Lobicilik aktif insanlarla ve aktif kurumlarla

Türklerin yaşamış olduğu ülkelerde yürütülmelidir.

Yurdışında yaşayan Türkler açısından ve Avrupa

Birliği yolunda bulunan Türkiye açısından Lobicilik

21.yüzyılda ülkeler için büyük önem arz etmektedir.


Bu nedenle Profesyonel Lobiciler yetiştirmeli ve bunları yaşamış oldukları toplumlarda etkin kılmalıdır.


6. Vizyonları ve Hedefleri nelerdir?


Cevap:

Yurtdışında bulunan Türklerin öncelikli hedef ve

Vizyonları yaşamış oldukları ülkelerde söz sahibi

Olmak ve istek ve arzularının yaşamış oldukları ülkelerde ciddiye alınmasıdır.

1.Kuşak işçi olarak geldi.

2.Kuşak meslek ve iş sahibi oldu.

3.Kuşak Doktor,Mühendis,Avukat gibi meslek dallarına ulaştı ve Politik hayata dair oldu.


7. Anavatanları ile Kültürel bağları nasıldır?


Cevap:

Yurtdışında yaşayan Türk ismi olan fakat Türkçe

Bilmeyen binlerce insan bulunmaktadır.

Bunların genellikle babaları Türk fakat anneleri Türk olmadığından dolayı kendileride Türkçe bilmiyorlar.

Türk Dili ve Tarihi okullarda çoçuklara mutlaka

Ders olarak okutulmalıdır,aksi takdirde 4.Kuşak

Türklerin Anavatan Türkiye ile bağları zayiflayabilir ve kendileri kolayca asimile olabilirler.

Türk Dili ve Tarihine ve Din Derslerine mutlaka

Önem verilmelidir.


Dış Türkler Koordinasyon Merkezi (DTKM) bu gibi

Sorunları en kısa zamanda çözebilir.

Her Türk DTKM´nin Telefon Numarasını ve Email

Adresini yanında taşıyacaktır ve bu Merkezde yurtdışında bulunan Türkler ile 24 saat iletişim kurulacaktır.

Internet üzerinden kendi sayfasi ile Yurtdışında bulunan bütün Türk vatandaşlarına DTKM hizmet sunacaktır ve yurtdışında bulunan Türklerin Mektupla oy kullanmalarını gerçekleştirecektir.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen